3R Kuralı

Hayvanlar Üzerinde Yapılan Bilimsel Çalışmalarda 3R Kuralı

  1. Materyali Değiştirme (Replacement): Eğer mümkünse, hayvan yerine, aynı güvenirlikte sonuçlar verecek başka materyal yada modeller üzerinde çalışmak.
  2. Sayıyı Azaltma (Reduction): İstatistik hesabı etkilemeyecek en az sayıda hayvan üzerinde
    çalışmak.
  3. Uygun Koşulları Sağlama (Refinement): Deneylerde hayvanlarda en az rahatsızlığa yol
    açacak şekilde davranmak.

Son yıllarda 4. R kuralı Sorumluluk (Responsibility) ilkesi de getirilmiştir. Bu ilke, temelde laboratuvar hayvanını bir değer olarak görüp bunlara karşı sorumluluklarını bilmesini ve ona göre davranmasını, yeni yöntemlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ile kişisel sorumluluğunun arttırılmasını öngörmektedir.