Misyon & Vizyon

Ülkemizdeki tıp biliminin gelişmesinde ve bilimsel çalışmaların artırılmasında insanlığın karşılaştığı sağlık sorunlarının çözümünde deneysel çalışmaların önemini artırmak ve daha da gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz

Laboratuvar hayvanlarının temel bilgileri ve prensiplerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongre ve seminerler düzenlemek, araştırmacıların eğitimine katkıda bulunmak, deneysel çalışmaların kalitesi ile birlikte hayvan refahını ön planda tutarak gerekli olmadıkça deneysel çalışmaların yapılmasına engel olmaktır.

Değerlerimiz

  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Toplumsal yararlılık
  • Çağdaşlık
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Katılımcılık
  • Güvenilirlik
  • Etik duyarlılık