Tarihçe

tarihce

Derneğimiz; laboratuvar hayvanları bilimindeki eğitim – öğretimini, hayvanların sağlığı ve refahını gözetmek amacıyla 2009 yılında 5 kurucu üye tarafından kurulmuştur.

Derneğimizin amacı;
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” ve “DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK” doğrultusunda laboratuvar hayvanları kullanımını 3R kuralına uygun olarak azaltma, doğa, pet ve çiftlik hayvanlarının deneysel çalışmalarda kullanımını sınırlamak, özellikle de evlerde beslediğimiz kedi-köpek ve benzeri pet hayvanlarının kullanımını engellemek, deneysel çalışmaların sınırını belirlemek ve kalitesini artırarak az ve öz sayıda mutlaka gerekliyse; insan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan çalışmaların yürütülmesini desteklemektir.